Vücut Yapısı

Alman Çoban Köpeklerinin vücut yapıları ile ilgili çeşitli bilgiler aşağıda sıralanmıştır.

alman kurdu vücut açıları

Açılar

Alman Çoban Köpeğinde doğru vücut ölçüleri bu şekildedir.

alman kurdu iskelet yapısı

İskelet Yapısı

Ana kemikler:

01. Paryetel kemik  02. Oksipital protüberans  03. Frontal kemik  04. Temporal kemik  05. Elmacık kemiği  06. Yanak kemiği  07. Üst çene kemiği  08. Alt çene kemiği  09. Vertebra  10. Kürek kemiği  11. Humerus  12. Göğüs kemiği  13. Radium  14. Ulna  15. Karpus  16. Metakarpus  17. Falanks  18. Koksigeal vertebra  19. İliyak kemiği (ileum)  20. Femur  21. Patella  22. Tibia  23. Fibula (baldır kemiği)  24. Kalkaneum  25. Tarsus  26. Metatarsus  27. Falanks  28. Kaburgalar

alman kurdu kafa ölçüsü

Kraniofasiyal Eksen

Kraniofasiyal eksen (Kranial aks AB ve fasiyal aks CD)Alman Çoban Köpeklerinde birbirlerine paraleldir. Bu paralelliğin dışına çıkan herhangi bir sapma, çeşitli derecelerde deformasyonu gösterir. Doğru kraniofasiyal oran 1:1 dir.

alman kurdu kulak

Kulakların Yapısı

A. Doğru duruş

Alman Çoban Köpeğinin kulakları orta boyda ve dik olmalıdır. Her iki kulakta aynı boyda ve yapıda, kulak içi öne bakar pozisyonda ve sivri uçlu olmalıdır.

B. Birbirinden çok ayrık kulaklar

C. Birbirine çok yakın kulaklar

D. Tam dikilmemiş kulaklar

alman kurdu dişler

Dişler

A. Insizorlar(Öğütücü Dişler)
B. Kaninler (Köpek Dişleri)
C. Premolarlar
D. Molarlar
İnsan ve diğer hayvanlardan farklı olarak , Alman Çoban Köpeklerinin dişleri çok farklı bir yapıdadır diş minesi üzerindeki tabaka yoktur.. Bu yüzden dişleri her zaman bembeyazdır (Tartar oluşmadığı veya farmakolojik renk değişiklikleri olmadığı sürece)

alman kurdu görüş alanı

Görüş Alanı

Çok uzun kafatasına sahip bir köpeğin görüş açısı 270° yi bulabilir. Teleskopik görüş ise çok dar bir açıya sahiptir ve direkt görüş sınırlanmıştır.

Daha basık kafatasına sahip bir köpekte teleskopik görüş 200° ile sınırlanmıştır. Fakat direkt teleskopik görüş ise biraz artmıştır.

alman kurdu standart oranlar

Standart Oranlar

Sarı çizgi yerden omuzlara olan yüksekliği ifade eder, bu ölçüm, bir şerit aracılığı ile hayvanı sert bir zemine yerleştirerek yapılmalıdır. Beyaz çizgi ise tüm vücut ölçüsünü ifade etmektedir ki Alman Çoban Köpeklerinde omuz yüksekliği ile vücut uzunluğu arasındaki oran % 111 ile %125 arasında değişir.

alman kurdu ayaklar

Patiler

A. Doğru Ön Pati Ayak yuvarlak hatlı, kavisli parmaklara ve birbirine yakın parmak tabanlarına sahip olmalıdır.

B. Açık Ön Ayak Bu gerçekten ciddi bir kusurdur. Parmak araları olması gerektiğinden çok daha açıktır ve kavisli değildir. Hareket halinde köpeğin ayağı elastiki dinlenme pozisyona sahip değildir.